מתחם הבנים – הוד השרון

פרויקט פינוי-בינוי במתחם הבנים בעיר הוד השרון

המיקום

מתחם הבנים, הוד השרון

יח״ד

158 דירות + 20,000 מ"ר מסחר ותעסוקה

סטטוס

הליכי תכנון

למידע נוסף