עצמאות 37 חיפה

פרויקט חיזוק מבנה קיים, תוספת קומות והסבה ממשרדים למגורים

המיקום

שדרות העצמאות חיפה

יח״ד

25 דירות

סטטוס

תחילת בניה

למידע נוסף